CT Display 950 IB

Vaktromspanel for administrasjon av alarmer, registrering av trådløse enheter.

Fungerer KUN som slave-enhet og krever 950iA eller Omni som master 2