EkoTek Personsøker +

  • EkoTek Personsøker +
  • pager-1
  • Overview

Beskrivelse
EkoTek personsøker er en alphanummerisk toveis meldingsenhet, med innbygget nødalarm funksjon. Personsøkeren kan motta tekstmeldinger, sende responser og tilbyr muligheten til å lagre meldinger for lesning senere. Displayet med høy kontrast kan vise opp til 150 karakterer og alle menyer vises med enkel tekst. Utførelse av alle funksjoner skjer med intuitive menyer med bruk av knappene. Den røde knappen for utløsning av alarm. Blå knapp for assistanse.

Personsøkeren kan festes i beltet med i en klips. Personsøkeren vil vise alarmer fra anropsknapper og andre personsøkere.
Meldingene lagres i søkeren og kan hentes frem ved bruk av knappene

For aktivering av alarm trykkes den røde alarmknappen en eller to ganger. Når knappen trykkes varsles det med lysdiode, vibrasjon og tone. Dette programmeres i EkoHub

Personsøkeren har også helningsbryter som vil gi automatisk alarm hvis knappen ikke lenger står vertikalt.
Det er også mulig å aktivere en såkalt ”død-manns funksjon” som krever at det trykkes på knappen i intervaller. Dersom tilbakemelding uteblir vil det automatisk sendes ut en alarm.

Alarmer som ikke blir besvart repeteres og eskaleres i systemet.
Assistansefunksjonen har lavere prioritet enn alarm. Assistanse eskaleres ikke i systemet

Aktiverte alarmer avstilles på personsøkeren.

Funksjoner 
- Viser meldinger fra andre 2-veis enheter, Hub Webserver eller eksterne meldingsapplikasjoner 
- Alarmknapp for Personsikkerhet 
- Assistanse 
- Fra rivnings alarm 
- Helningsbryter for “Fallalarm” applikasjoner

Dokumenter