Neat Smile Easy Press Adapter (EPA)

                             EPA

Dette er en lett trykks adapter til Smile alarmknappene.